Posty

Steam achievements in Java(libgdx). Step by step for dummies.

Obraz
Steam achievements in Java(libgdx). Step by step for dummies. In this tutorial I will present in a rather comprehensive way the implementation of Steam's achievements in Java. I used the libgdx framework, but the tutorial should apply regardless of the technology used, if it is java. The tutorial was tested only for a desktop game (Windows). I must also mention that I tested adding achievements on a game that had been already released, but the same procedure should also apply to a game in a beta  state . In addition, I used Eclipse and the standard structure of  projects for libgdx, i.e. 3 projects for desktop, core and android (which contains the assets folder). 1. Steam achievements Achievements are a Steam's service that allows you to extend the functionality of our game. It's something to strive to "achieve". Instead of doing the main campaign you can also attempt to get the achievements which add to your game completion on your steam profile

Achievementy Steam w Java(libgdx). Przewodnik krok po kroku.

Obraz
W tym tutorialu przedstawię w dość całościowy sposób implementacji achiementów Steama dla języka java. Używałem frameworka libgdx, ale tutorial powinien mieć zastosowania bez względu na użytą technologie o ile to java. Tutorial był testowany tylko dla gry na desktop (Windows). Muszę także wspomnieć, że testowałem dodawanie achievementów na grze już opublikowanej, ale ta sama procedura powinna odnosić się także do gry w wersji beta. Ponadto używam Eclipse i standardowej struktury projektu dla libgdx czyli 3 projekty desktop, core i android (który zawiera katalog assets). 1. Steam achievements Achievementy to usługa Steama pozwalająca na rozszerzenie funkcjonalności naszej gry. To coś do czego dążymy w grze. Zamiast przechodzić główną kampanię można także starać się osiągnąć achievementy, które są widoczne na twoim profilu Steama.   To prosty sposób na zwiększenie wartości i żywotności naszej gry. 2. Zanim zaczniemy - linki Zanim zaczniemy implementacje achievementó